Toneelvrienden Gingelom

Click here to edit subtitle

Geschiedenis

 

 Geschiedenis Toneelvrienden Ziekenzorg Gingelom-Niel

Onder impuls van enkele toenmalige bestuursleden van Ziekenzorg Gingelom-Niel ontstond op een gegeven ogenblik het idee om een toneelopvoering te organiseren om de plaatselijke werking te steunen. Ziekenzorg is een vereniging die draait op vrijwilligers. Zij brengen regelmatig een bezoek aan de 80-plussers of bezorgen hen een ontspannende namiddag met enkele optredens van lokale vedetten. Enkele extra centen in het laatje waren dus welkom!

En op zondag 10 november 1985 om 15hr was het dan zo ver ... hun eerste toneelopvoering werd een feit!

Met het stuk “Mie Pladijs” gaven zeven acteurs (enkel dames) de aftrap van iets moois waar vandaag de dag, en ieder jaar opnieuw, veel mensen naar uitkijken.

Blijkbaar met veel succes, want een paar jaar later was de zaal “te klein” en bracht men telkens twee opvoeringen.

In 1990 waren de toneelstukken waarin enkel dames meespeelden blijkbaar uitgeput en deed men beroep op een aantal mannelijke acteurs.

Het stuk “Een beeld van een man” was een groot succes en spreekt bij velen nog steeds tot de verbeelding.

Met “ Toon wint 1 miljoen” zag men in 1992 vele volksfiguren uit het verleden opduiken , en namen de acteurs hun toeschouwers mee naar “De goeie ouwe tijd van voor de tweede wereldoorlog” met een groot repertoire aan liedjes uit de tijd van toen.

Het werd een echte topper, waardoor er ondertussen al drie opvoeringen op de agenda stonden en een paar jaar later zelfs vier.

Met “Jef komt ook op” barstte de verkiezingskoorts in alle hevigheid los in Gingelom en werd er zelfs “mazout” gevonden in ons dorp, waardoor we overspoeld werden door de pers!

Bij de eeuwwisseling werd het tijd voor aflossing van de wacht.

Het toenmalige bestuur van Ziekenzorg Gingelom-Niel droeg de toneelfakkel over aan het huidige bestuur, en de toneelvrienden sloten zich aan bij “Opendoek” de overkoepelende organisatie voor amateurtheater in Vlaanderen.

Met kleppers als “Drinken de goden Duvel”, "De Kapellekeshoeve", "Dolle Pret in't Cabaret" en "Per(r)ongeluk" zette de toneelvrienden hun elan verder.

Ondertussen mochten de Toneelvrienden een aantal prijzen in de wacht slepen. Zij namen deel aan 'De Hendrikjes', een theaterwedstrijd van Opendoek Vlaanderen en wonnen volgende prijzen:

2010: 'Beste groepsprestatie' voor het stuk 'En Toen was er Kalkoen' van Ruud De Ridder

2012: 'Beste mannelijke bijrollen' en 'bijzonder theaterelement' voor het stuk 'Per(r)ongeluk' van Pol Anrys

Momenteel telt onze vereniging meer dan dertig actieve leden die, waarvoor onze oprechte dank, jaarlijks het beste van zichzelf geven en kijkt de volgende generatie al uit naar het moment dat zij mogen aantreden.

Het bestuur.